Kinvergroting

Overweegt u een kinvergroting of kincorrectie? Uw kin bepaalt samen met uw neus uw gezichtscontouren. Met het ouder worden kunnen de verhoudingen veranderen, omdat uw huid afzakt. Uw gezicht krijgt hierdoor een somberdere uitstraling. Mensen ondervinden daarnaast soms last van een te kleine of juist te grote kin. Het komt geregeld voor dat iemand zich stoort aan een scheve of (te) korte kin. Met een kinvergroting worden de verhoudingen in uw gezicht hersteld en kijkt u weer met plezier en zelfvertrouwen in de spiegel.

Kinvergroting.
Kinvergroting.
Kinvergroting om cosmetische redenen

De meest uitgevoerde kinvergrotingen vinden plaats om cosmetische redenen. U stoort zich aan uw te kleine kin en u beoogt door middel van een kinvergroting een strakkere kinlijn. Slechts in enkele gevallen is er sprake van een medische noodzaak voor een kinvergroting. Dit kan het geval zijn als uw tanden niet meer op elkaar kunnen staan of omdat uw kin en kaak te klein of groot zijn. Dit kan doorgaans niet gecorrigeerd en/of verbeterd worden met alleen een kinvergroting. De cosmetisch arts zal u doorverwijzen naar een kaakchirurg die dit soort chirurgische ingrepen uitvoert. Bij een kinvergroting kunnen zowel de grootte als de vorm van uw kin veranderd worden. Vaak wordt voor een kinvergroting een prothese gebruikt. Het is echter ook mogelijk om voor een minder intensieve cosmetische behandeling met injectables te kiezen. Waar injectables slechts een tijdelijke oplossing geven, biedt een kinvergroting met een prothese een blijvend resultaat. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk om beide behandelmogelijkheden met elkaar te vergelijken.

Kinvergroting met injectables

Vindt u uw kin te klein of begint uw kin rimpeltjes te vertonen? Met behulp van injectables, ook wel fillers genoemd, kan een kinvergroting op relatief eenvoudige wijze worden uitgevoerd. Door de injectables wordt meer volume in uw kin aangebracht, waardoor uw kind wordt vergroot. Een injectables behandeling is nagenoeg pijnloos en verloopt vlot. De kortdurende ingreep geeft direct zichtbare resultaten. Afhankelijk van uw wensen en verwachtingspatroon kunnen verschillende soorten fillers gebruikt worden. Een van de meest gebruikte fillers is hyaluronzuur, wat zorgt voor de stimulering van de collageen productie. Uw huid wordt verstevigd en op natuurlijke wijze gelift. De behandeling kan voor een wat verdoofd gevoel in uw kin zorgen. Lichte zwellingen en eventuele kleine blauwe plekjes verschijnen en verdwijnen ook weer in de dagen na de kinvergroting met fillers. De eerste resultaten zijn direct zichtbaar. Toch heeft het geïnjecteerde hyaluronzuur tijd nodig om zich in het kinweefsel vast te zetten. Acura Medisch Centrum maakt onder meer gebruik van Ellansé fillers die langdurige resultaten geven. De duur waarin een resultaat zichtbaar is, verschilt sterk van persoon tot persoon. De arts kan vrij nauwkeurig aangeven hoelang de resultaten van een kinvergroting zichtbaar zijn in uw situatie. Na het op natuurlijke wijze oplossen van de fillers kunt u voor een nabehandeling kiezen. Over het algemeen kan gezegd worden dat de resultaten langer zichtbaar blijven, naar gelang u vaker een fillerbehandeling ondergaat. De vergroting van de kin is ook mogelijk door middel van lipofilling, dit wordt ook wel een kinvergroting met eigen vet genoemd.

Kinvergroting met prothese

De chirurgische kinvergroting is een frequent uitgevoerde cosmetische behandeling met blijvende resultaten. Met behulp van een implantaat worden uw gezichtscontouren op indrukwekkende wijze verbeterd en zijn de resultaten direct zichtbaar. De kinvergroting wordt zorgvuldig voorbereid en u heeft een uitgebreid consult bij de behandelend specialist om de ingreep uitvoerig door te nemen. Tijdens het consult kunt u aangeven waarom u zich stoort aan uw kin en wat er in uw optiek verandert zou moeten worden. Een kinvergroting met een implantaat is een chirurgische ingreep die niet bij iedereen kan worden toegepast. De arts kijkt grondig naar uw achtergrond. Dat betekent dat uw algemene gezondheidstoestand wordt besproken waarbij aandacht wordt besteed aan uw medische achtergrond, medicijngebruik en eventuele ziektes en eerder ondergane operaties. Alle verstrekte informatie draagt bij aan het verbeteren van de omstandigheden, waaronder de kinvergroting plaatsvindt. De operatie techniek wordt besproken en de arts geeft aan wat u kunt verwachten als resultaat. Eventueel kan met behulp van een computer een profielanalyse gemaakt worden, waarbij de structuur van uw kin in beeld wordt gebracht. Aan de hand hiervan wordt duidelijk in welke mate en in welk opzicht uw gezichtscontouren verstoord zijn. De kinvergroting kan zowel onder plaatselijke verdoving als met sedatie, een roesje, worden toegepast. U merkt en voelt niets van het plaatsen van de prothese die via een kleine incisie onder de kin wordt ingebracht. Artsen kunnen er ook voor kiezen om de prothese binnensmonds in te brengen. Hiervoor wordt een incisie gemaakt tussen uw onderlip en ondertanden. Deze operatietechniek heeft een grotere kans op het ontstaan van infecties. Nadat de artsen de prothese heeft ingebracht en op de juiste plaats heeft gemodelleerd, wordt de incisie gehecht. Van een ontsierend litteken is geen sprake. Als het litteken is genezen, is het nauwelijks nog zichtbaar.

Herstel en resultaat kinvergroting

Het plaatsen van een prothese is direct zichtbaar. Uw huid moet echter wel herstellen van de ingreep. Als resultaat van de chirurgische ingreep kan uw kin gezwollen zijn en bloeduitstortingen vertonen. Zowel de zwellingen als de verkleuringen zijn tijdelijk van aard en trekken in de dagen tot weken na de kinvergroting vanzelf weg. De arts geeft instructies om de huid te koelen, waardoor de kans op langdurige zwellingen aanmerkelijk wordt verkleind. U ontvangt ook adviezen en tips om de kans op complicaties te verkleinen. Een kinvergroting wordt gezien als een relatief veilige cosmetische ingreep, waar standaard operatie risico’s aan verbonden zijn. Hierbij kunt u onder meer denken aan nabloedingen en infecties. Het gevaar op infecties wordt groter als u rookt. Dit zal de arts tijdens het eerste consult al toelichten. Geadviseerd wordt dan ook om ruim voor de geplande behandeling te stoppen met roken en dit ook de eerste 2 weken na de ingreep niet te doen. Hetzelfde is van toepassing als u bloedverdunners gebruikt, hiertoe behoort ook een relatief veelgebruikt middel als Aspirine. De arts zal aangeven wanneer en in welke frequentie u de bloedverdunners stopt te gebruiken voor de behandeling en wanneer u het gebruik kan hervatten. Volg de aanwijzingen en instructies van de arts op. Hiermee verkleint u de kans op bijwerkingen en wordt het herstel bevorderd. De resultaten zijn direct zichtbaar en verbeteren naarmate de zwellingen en verkleuringen afnemen. Na gemiddeld een maand is het resultaat van de kinvergroting optimaal.

Ervaringen kinvergroting

Bent u benieuwd hoe andere mannen en vrouwen een kin vergrotende ingreep hebben ervaren? Online zijn meerdere fora en review sites actief, waar zowel cosmetische ingrepen, behandelende artsen als resultaten worden besproken. U heeft de gelegenheid om de eerste vragen die u heeft te stellen en dankzij de ervaringen van anderen krijgt u meer inzicht in de verschillende behandeltechnieken. Want welke behandeling heeft uw voorkeur? En komt u in aanmerking voor een kinvergroting? De keuze voor een vergroting van de kin neemt u niet over een nacht ijs. Er gaat vaak een lange weg aan vooraf. Stoort u zich aan uw kinlijn? Heeft u een te korte kinlijn? Wilt u uw kinlijn verbeteren? Iedereen heeft zijn of haar eigen redenen om een kinvergroting te ondergaan. Interessant tijdens de voorbereiding op een eventuele ingreep is het bekijken van voor en na foto’s van uitgevoerde behandelingen. Het is ook mogelijk om video’s van kinvergrotingen te bekijken. Bekijk zowel de fillerbehandeling als het plaatsen van een kin prothese.

Prijzen en meer weten over een kinvergroting

Overweegt u een vergroting van de kin? Wilt u weten wat een cosmetische behandeling kost? De prijzen voor een kinvergroting verschillen van kliniek tot kliniek. Naast het soort behandeling speelt ook mee welk soort filler wordt gebruikt en uit welk materiaal een implantaat is gemaakt. U kunt bij verschillende specialisten een prijsopgave aanvragen en deze vervolgens met elkaar vergelijken. Om nauwkeurig te vergelijken en een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, vergelijkt u bij voorkeur behandelingen met een gelijkwaardige inhoud. Acura Medisch Centrum staat bekend om de hoge mate van dienstverlening in combinatie met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Er wordt gewerkt met hoogwaardige, kwaliteitsvolle fillers, injectables en implantaten. Zowel de voor- als nazorg zijn van belang en bij de behandelprijs inbegrepen. De ervaren artsen, huidtherapeuten en professionele medewerkers volgen op regelmatige basis workshops en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en behandelmogelijkheden. U bent in goede en vertrouwde handen. Acura Medisch Centrum heeft een moderne privékliniek op een goed bereikbare locatie in Weert. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een kinvergroting in uw persoonlijke situatie? U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De arts beantwoordt al uw vragen en geeft eerlijk advies over de resultaten die u kunt verwachten. Zijn uw verwachtingen verkeerd of onrealistisch? Tijdens het gesprek zal de arts uw verwachtingspatroon desgewenst bijsturen, zodat een mogelijk teleurstellend resultaat wordt voorkomen. U krijgt voorbeelden te zien van mogelijke resultaten en de arts geeft u een behandeladvies. Ziet u op tegen een intakegesprek, omdat u erg nerveus bent? Neem dan iemand die u vertrouwd mee, zo voelt u zich meer op uw gemak en worden belangrijke vragen minder snel vergeten. Wilt u een afspraak maken? Acura Medisch Centrum is telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunt u een e-mail sturen of het online contactformulier invullen. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Kinvergroting FAQ – Veelgestelde vragen

Er zijn bepaalde vragen die vaak terugkomen over een kinvergroting. De meest voorkomende vragen hebben we voor u in het onderstaande overzicht opgesomd. Achter de vragen staan korte en bondige antwoorden.

1. Welke behandeltechnieken worden toegepast bij een kinvergroting?
Kinvergrotingen worden zowel met fillers als door het plaatsen van een prothese uitgevoerd. Afhankelijk van uw wensen en verwachtingen geeft een cosmetisch arts een advies voor een behandelmethode. Het laten aanbrengen van fillers geeft langdurige, maar tijdelijke resultaten. Protheses daarentegen zijn blijvend.

2. Kom ik in aanmerking voor een kinvergroting?
De kin bepaalt een zeker deel van uw uitstraling en gelaat. Zowel mannen als vrouwen kunnen moeite hebben met de vorm van de kin die te groot, te klein, te scherp of scheef kan zijn. De kinvergroting of kincorrectie is een veel toegepaste cosmetische ingreep. Om voor de behandeling c.q. ingreep in aanmerking te komen dient u in goede gezondheid te verkeren. Een cosmetisch arts bespreekt en beoordeelt uw eventuele medische achtergrond en medicijngebruik.

3. Is een kinvergroting met fillers pijnlijk?
Filler behandelingen zijn nooit helemaal pijnloos. Soms wordt er vooraf gebruik gemaakt van een verdovende crème, zodat u minder voelt van de injecties. Overigens wordt de filler behandeling met een dun naaldje toegepast, wat het gevoel beperkt. Ook van napijn is zelden sprake.

4. Wordt een kinprothese onder narcose aangebracht?
Een kinvergroting waarbij een prothese wordt geplaatst, kan met een plaatselijke verdoving of met sedatie worden toegepast. U ervaart geen pijn tijdens de ingreep en het plaatsen van de prothese. De manier waarop de prothese wordt aangebracht, wordt voorafgaand aan de kinvergroting met u besproken.

5. Hoe wordt een kinprothese geplaatst?
Meestal wordt de prothese via een kleine incisie onder de kin geplaatst. Soms kiest een arts ervoor om de kinprothese binnensmonds te plaatsen. Dit gebeurt door middel van een incisie tussen de ondertanden en de onderlip. Het binnensmonds inbrengen van de prothese heeft een groter infectiegevaar. De incisies worden na afloop van de ingreep gehecht. Littekens zijn achteraf nauwelijks zichtbaar.

6. Hoelang duurt een kinvergroting?
Een filler behandeling duurt doorgaans niet langer dan 30 tot 45 minuten. Indien bij u de kinvergroting op chirurgische wijze wordt uitgevoerd is de behandelduur zo’n 1 à 2 uur.

7. Hoe ziet ik eruit na een chirurgische kinvergroting?
Na afloop van de ingreep zal een stevig verband om uw kin en hoofd aangebracht worden. Het behandelde gebied is gezwollen en soms licht rood of blauw verkleurd. Ondanks dat deze verschijnselen tijdelijk zijn, zijn ze zeker een week vaak goed zichtbaar, daarna trekken ze geleidelijk aan weg. De verkleuringen zijn doorgaans eerder weg dan de zwelling, deze kan zo’n 3 weken aanhouden.

8. Waar moet ik rekening mee houden na een chirurgische kinvergroting?
U kunt thuis herstellen van de ingreep, waarbij het geen bezwaar is om na een paar dagen terug aan het werk te gaan. De meeste mensen die een kinvergroting ondergaan, besluiten om 1 à 2 weken vrij te nemen. Zware lichamelijke werkzaamheden mogen de eerste week na de ingreep niet verricht worden. Intensief sporten zet u 4 tot 6 weken op een laag pitje. U kunt dit bespreken met de cosmetisch arts.

9. Laat een chirurgische kinvergroting littekens achter?
Operatieve ingrepen laten vrijwel altijd littekens achter. Dat is bij een kinvergroting niet anders. Cosmetisch artsen doen er alles aan om de incisies zo te maken, dat ze later nauwelijks opvallen. Vaak wordt gekozen om de incisie in een huidplooi te maken. Littekens hebben tijd nodig om te herstellen en na het eerste jaar, zult u zien dat het nauwelijks opvalt. Het littekenweefsel neemt de kleur van de omliggende huid aan. Vaak bent u de enige die weet dat u een littekentje heeft.

10. Welke bijwerkingen heeft een kinvergroting?
Naast de gebruikelijke operatie risico’s zoals nabloedingen en infecties kan een chirurgische kinvergroting specifieke complicaties veroorzaken. Zo kan een prothese verplaatsen of door de lichaamseigen weefsels omkapseld worden en vastgroeien. Dit omkapselen is onwenselijk en leidt in sommige gevallen tot opvallende onnatuurlijke plooien. De enige manier om dit op te lossen is door een extra operatieve ingreep te ondergaan. Een enkele keer gebeurt het dat iemand na een kinvergroting tijdelijk geen gevoel in de lip heeft of krachtverlies in de mondspieren ervaart.

11. Worden de kosten voor een kinvergroting vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Vaak wordt een kinvergroting toegepast om cosmetische redenen. Dit soort ingrepen wordt zelden vergoed door zorgverzekeraars. Is er sprake van een medische indicatie, dan kan vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden. Meer informatie over eventuele vergoedingsmogelijkheden en bedragen vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Gratis en vrijblijvend een consult inplannen voor een kinvergroting?

Wilt u naar aanleiding van de tekst over ‘kinvergroting’ een consult inplannen voor een filler behandeling of andere behandeling? Bespreek met ons uw situatie en vertel over uw wensen en verwachtingen tijdens het consult. We bespreken met u graag de mogelijkheden. Vul hiervoor het contactformulier in, bel naar 0495 – 54 78 48 of mail voor een consult naar consult@acuramedischcentrum.nl.

 • Gratis eerste consult
 • Altijd in ervaren handen
 • Uw zorg is onze zorg
 • Professioneel en eerlijk advies
Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Acura Medisch Centrum locatie Weert

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu