fbpx

Borstvergroting Istanbul

Zoekt u informatie over borstvergroting in Istanbul? Het bezoeken van een buitenlandse kliniek voor cosmetische of plastische chirurgie is algemeen geaccepteerd. Jaarlijks reizen honderdduizenden mensen naar steden als Istanbul om een cosmetische ingreep te ondergaan. De voornaamste reden om een ingreep in het buitenland te overwegen, zijn de lagere kosten waarmee geadverteerd wordt. Ook een borstvergroting Istanbul is een mogelijkheid, maar is de ingreep daadwerkelijk zo voordelig als men denkt?

Borstvergroting Istanbul.
Borstvergroting Istanbul.
Laagdrempelige toegankelijkheid

Vrouwen storen zich regelmatig aan de vorm, grootte en stevigheid van de borsten. Te kleine, afhangende of slappe borsten hebben een negatieve invloed op het zelfvertrouwen en kunnen ervoor zorgen dat u niet lekker in uw vel zit. Uw borsten zijn niet of onvoldoende in balans met uw lichaamsverhoudingen. Een borstvergroting is een veel toegepaste ingreep. De drempel om de ingreep te overwegen en toe te laten passen is de voorbije jaren lager geworden. Niet alleen zakken de kosten van de operatie, ook het aantal behandelmogelijkheden en behandeltechnieken is toegenomen. Tegenwoordig wordt de borstvergroting in binnen- en buitenland toegepast en kunt u met aandachtig vergelijken interessante voordelen doen. Regelmatig worden aanmerkelijke verschillen gezien in de kosten van een borstvergroting in Nederland en in het buitenland. Met name Turkse klinieken bieden goedkope cosmetische behandelingen aan. De lage tarieven lijken op het eerste gezicht aantrekkelijk en maken de ingreep toegankelijk, ook wanneer de kosten niet vergoed worden. Bij het overwegen van een borstvergroting in Istanbul zijn er een aantal factoren van invloed op de prijs die u voor de ingreep betaalt:

 • Locatie van kliniek en/of de aanwezigheid van een Nederlandse vertegenwoordiging.
 • Ervaring van de behandelend arts.
 • De techniek die wordt toegepast.
 • Kwaliteit van de protheses waarmee wordt gewerkt.
 • De manier waarop de nazorg en controles zijn geregeld.

Verschillende Turkse klinieken hebben een vestiging in Nederland en/of België. Dit maakt de toegankelijkheid relatief eenvoudig. Wanneer dit niet het geval is en de enige vestiging zich in Istanbul bevindt, dan wordt u gedwongen om een aantal keer heen en weer te reizen. Istanbul is niet zomaar per auto bereikbaar en u bent aangewezen op een vliegtuig om ter plaatse te komen. Het is niet ondenkbaar dat u niet dezelfde dag terug kunt vliegen naar Nederland, waardoor u genoodzaakt bent één of meerdere hotelovernachtingen te doen. De reis- en verblijfkosten kunnen behoorlijk oplopen en drukken een zekere stempel op de totaalprijs van de borstvergroting.

Vergelijken borstvergroting Istanbul

Net zoals binnenlandse klinieken met elkaar vergeleken kunnen worden, is het ook mogelijk om binnen- en buitenlandse behandelaars te vergelijken. Probeer vergelijkingen te maken waarbij de basis hetzelfde is. Vergelijk een borstvergroting met lichaamseigen vet niet met een borstvergroting met protheses. Ondanks dat beide ingrepen als doel hebben het vergroten van de borstomvang en het verbeteren van de lichaamscontouren, zijn het twee behandeltechnieken met elk een eigen kostprijs en eigen toepassingsmogelijkheden. Het beste vergelijkt u prijsopgaves en behandelingen die op maat zijn samengesteld. U kunt bij meerdere klinieken een prijs opvragen. Het is ook mogelijk om bij de klinieken van uw voorkeur een afspraak te maken voor een adviesgesprek. Komt u bij een buitenlandse kliniek terecht? Let dan extra op de communicatie mogelijkheden. Bent u voor het communiceren met de behandelend arts aangewezen op een vertaler of is het mogelijk om zonder hulp met de arts te praten? Communicatie problemen kunnen aanleiding zijn voor een teleurstellend resultaat. Het gebeurt regelmatig dat mensen zich, eenmaal bij de buitenlandse kliniek, onbegrepen voelen. Dit kan van invloed zijn op het eindresultaat van de borstvergroting.

Kosten en vergoeding borstvergroting Istanbul

De kosten voor een borstvergroting zijn afhankelijk van de kliniek, de ervaring van de arts en de behandeltechniek. De klinieken in Istanbul vormen hierop geen uitzondering. Wanneer u een betaalbare borstvergroting zoekt, hoeft u daarvoor niet naar Istanbul. U kunt zich vrijblijvend laten adviseren door de artsen van Acura Medisch Centrum in Weert. De kliniek biedt zowel een borstvergroting met implantaten aan als een ingreep of borsvergroting met lichaamseigen vet. Zorgverzekeraars vergoeden een borstvergroting niet automatisch. De basisverzekering vergoedt de kosten op basis van een medische indicatie. Heeft u geen medische indicatie dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een beperkte vergoeding vanuit een aanvullend zorgpakket. De voorwaarden en mogelijkheden hiervoor staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Ervaring en resultaten borstvergroting Turkije

Wanneer u meer wilt weten over de resultaten die cosmetisch artsen in Turkije behalen met een borstvergroting, kunt u online ervaringen en reviews lezen. Vrouwen die eerder een borstvergroting hebben laten toepassen laten zowel in persoonlijke blogs als op een forum weten hoe zij de ingreep hebben ervaren en hoe het behandeltraject in Istanbul is verlopen. U leest zowel positieve als negatieve ervaringen, maar ook antwoorden op bepaalde vragen over het behandeltraject worden op een forum beantwoord. De online ervaringen worden vaak verduidelijkt door bijgeplaatste foto’s die na de ingreep zijn gemaakt. Deze beelden laten zien hoe het herstel verloopt en hoe het eindresultaat enkele maanden later is geworden. U kunt de ervaringen van anderen vergelijken met uw eigen mening en/of ervaring. Probeer altijd eerst zelf kennis te maken met een kliniek, voordat u een keuze maakt voor een behandelaar.

Adviesgesprek borstvergroting

Een borstvergroting is een relatief eenvoudige, maar ingrijpende operatie. Afhankelijk van uw verwachting stelt een cosmetisch arts een behandeltechniek voor. Zo kunt u een voorkeur hebben voor het laten implanteren van protheses, maar is het ook mogelijk om uw borsten te laten vergroten met lichaamseigen vet. Een goede voorbereiding is van directe invloed op het eindresultaat. Laat u gratis adviseren door de cosmetisch artsen van Acura Medisch Centrum. Tijdens een vrijblijvend consult worden de behandeltechnieken toegelicht en vraagt een arts uitgebreid naar de verwachtingen die u heeft van de ingreep. Het is mogelijk om de protheses die in de kliniek gebruikt worden vast te houden en vragen te stellen over de ingreep. De arts laat voorbeelden en resultaten zien van ingrepen die in het verleden zijn toegepast. U ontvangt bovendien een persoonlijk behandelvoorstel. Direct een afspraak maken? Acura Medisch Centrum is telefonisch bereikbaar op 0495-431715.

Borstvergroting Istanbul – FAQ

1. Gaan veel vrouwen voor een borstvergroting naar Istanbul?
Het aantal vrouwen dat een borstcorrectie in het buitenland ondergaat, kent al jaren een stijgende lijn. Een borstvergroting in Istanbul kan zowel door middel van het plaatsen van protheses als met behulp van liposuctie en lipofilling. Afgelopen jaar is een sterke afname merkbaar door de pandemie en onrust in Turkije.

2. Is een borstvergroting in Istanbul goedkoop?
Ja, cosmetische chirurgie wordt in Turkije meestal goedkoper aangeboden. De kosten voor de ingreep kunnen lager aangeboden worden, omdat Turkse ziekenhuizen en klinieken maandelijks minder uitgaven hebben dan Nederlandse collega klinieken. Wees voorzichtig met het kiezen van een behandelaar in Turkije. Zorg dat u vooraf zeker bent van het feit dat iemand over aantoonbare ervaring beschikt en welke soort en type protheses gebruikt worden. Let op dat door kosten voor reis en verblijf de verschillen in kosten vaak minimaal zijn.

3. Welke protheses worden in Turkije gebruikt?
De protheses die gebruikt worden verschillen per kliniek. U kunt dit vooraf aan een cosmetisch arts vragen en meer informatie over het merk opzoeken. Niet in elke kliniek wordt gewerkt met kwalitatief hoogwaardige en duurzame protheses.

4. Wordt een borstvergroting in Istanbul onder narcose gedaan?
Een borstvergrotende ingreep met protheses wordt onder sedatie toegepast. Liposuctie en lipofilling zijn technieken waarbij soms plaatselijke verdovingen volstaan. In geval van sedatie kan een Turkse arts een overnachting in de kliniek voorstellen. Het is niet mogelijk om dezelfde dag naar huis te reizen.

5. Hoelang moet ik Turkije blijven?
Bij een borstvergroting in Turkije zijn 2 tot 4 overnachtingen ter plaatse inbegrepen. U verblijft in een comfortabel hotel. Afhankelijk van uw lichamelijke herstelvermogen kunt u 2 tot 3 dagen na de ingreep de terugreis aanvangen. Dit gebeurt in nauw overleg met de cosmetisch arts.

5. Hoelang duurt een borstvergroting?
De duur van de ingreep hangt af van de techniek die wordt toegepast. Een borstvergroting met protheses duurt gemiddeld 1,5 uur, terwijl de combinatie van liposuctie en lipofilling 2 tot 4 uur duurt.

6. Spreekt de arts Nederlands?
Nee, de meeste cosmetisch artsen in Turkije spreken geen Nederlands. In veel klinieken wordt Engels en in mindere mate Duits gesproken. Vraag tijdens het consult of een tolk c.q. vertaler aanwezig is, zodat u toch met de behandelend arts kunt communiceren.

7. Worden de kosten van een borstvergroting in Istanbul vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Vaak worden cosmetische ingrepen niet vergoed door zorgverzekeraars. Een borstvergroting wordt alleen in combinatie met een medische indicatie vergoed. De lagere behandelkosten zijn vaak reden om naar het buitenland te gaan. Kwalitatief hoogwaardige klinieken geven u na de ingreep zowel een ontslagbrief als een betaalbewijs mee. De papieren maken vermelding van de eventuele medicatie en/of verband- en hulpmiddelen die de arts heeft voorgeschreven. U kunt proberen om deze kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren. In sommige situaties wordt een gedeelte van de gemaakte kosten vergoed.

8. Hoelang is de wachtlijst voor borstcorrecties in Istanbul?
De wachttijden voor een cosmetische ingreep in Istanbul zijn vaak kort. Gemiddeld twee tot vier weken. U kunt dit navragen bij de kliniek van uw voorkeur.

9. Waar kan ik terecht met bijwerkingen of complicaties?
Afhankelijk van de kliniek waar u de ingreep heeft ondergaan, wordt de nazorg met u doorgenomen. Een aantal klinieken heeft een samenwerkingsverband met artsen in Nederland. Indien u zich na thuiskomst niet goed voelt of bijvoorbeeld last heeft van hoge koorts, neem dan direct contact op met uw huisarts en de behandelend kliniek.

10. Is een borstvergroting in Istanbul veilig?
Onder normale, hygiënische omstandigheden is een borstvergroting een relatief veilige ingreep. Kies voor een ervaren arts en laat u vooraf goed voorlichten over de ingreep. Een borstvergroting met protheses is een chirurgische ingreep, met de gebruikelijke operatierisico’s. Nabloedingen, zwellingen, bloeduitstortingen, slechte wondgenezing, infecties en kapselvorming zijn bijwerkingen die zich na een borstvergroting voor kunnen doen.

11. Mag ik iemand meenemen naar Turkije?
Dit kunt u overleggen met de kliniek waar de ingreep zal worden toegepast. In principe staat het u vrij om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen naar Turkije. De bijkomende reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

12. Zie ik direct resultaat?
Na de ingreep zijn uw borsten gezwollen en kunnen bloeduitstortingen ontstaan. Afhankelijk van uw lichamelijk herstelvermogen worden de resultaten binnen enkele weken tot meerdere maanden zichtbaar.

13. Moeten de protheses later vervangen worden?
Borstprotheses zijn duurzaam. Huidverslapping door lichamelijke veroudering, maar ook grote gewichtsschommelingen zijn van invloed op uw borsten. Als de protheses zichtbaar worden, kunt u overwegen om deze te laten vervangen. Vaak gaan de protheses levenslang mee, zonder dat vervanging noodzakelijk is.

14. Kan ik na een borstvergroting nog een borstonderzoek laten doen?
Geadviseerd wordt om vooraf aan te geven dat u een borstvergroting heeft laten toepassen. De radioloog en specialist houden daar rekening mee bij het beoordelen van de onderzoeksresultaten.

15. Blijft het gevoel in mijn borsten en tepels hetzelfde?
In de regel verandert er niets aan de gevoeligheid van uw borsten. Vlak na de borstvergroting kan de gevoeligheid van zowel de borsten als de tepels anders zijn. Het gevoel kan toe- of afnemen. Na een aantal weken herstelt het gevoel zich. Het komt vrijwel nooit voor dat het gevoel blijvend verdwijnt.

16. Moet ik vrij nemen van het werk?
Ja, u verblijf een aantal dagen en nachten in Istanbul. Afhankelijk van de werkzaamheden die u verricht, adviseert een arts wanneer u weer verantwoord aan de slag kunt. Lichte arbeid kan na een aantal dagen hervat worden. Verricht u fysiek inspannend werk, dan kan een periode van 2 tot 6 weken als herstelperiode geadviseerd worden.

17. Wat kan ik doen indien het resultaat tegenvalt?
Het kan gebeuren dat het resultaat niet aansluit bij uw verwachting. Ervaren cosmetisch artsen nemen voor de borstvergroting uitgebreid tijd om met u over uw verwachtingen te praten. U kunt protheses vasthouden en aangeven in welke mate u uw borsten wilt laten vergroten. Bent u achteraf niet tevreden, dan is het mogelijk om de protheses te laten verwijderen. Bespreek de mogelijkheden met uw arts.

18. Kunnen de protheses kapot gaan?
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame protheses gaan zelden tot nooit kapot. Ook lekkages doen zich alleen in zeer zeldzame situaties voor. Heeft u het idee dat een implantaat stuk is? Laat dit controleren door een cosmetisch arts.

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu