fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring in een oogopslag
Algemene informatie

Deze Privacyverklaring is opgesteld a.h.v. de laatste wet- en regelgeving (AVG). De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze Privacyverklaring hieronder.

Analyse tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt u verzetten tegen deze analyse of deze voorkomen door aan te geven bepaalde Tools niet te willen toestaan. Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende Privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de eigenaar van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de footer van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Aan de ene kant worden gegevens verzameld, die u bij ons achterlaat. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld via onze IT-systemen. Dit gebeurt automatisch wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-opvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een feilloze verstrekken van de website te garanderen. Andere gegevens worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres in de footer. Bovendien heeft u het recht om een beroep in te dienen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking te beperken.

Algemene Informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uitermate serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) kwetsbaarheden kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid voor deze website is:

Drs. Pascal Duijsters
Hoogstraat 15
6001 ET Weert
Nederland
Tel.: (0031) 495 – 54 78 48
fgacuramedischcentrum@gmail.com

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid is de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming waarin ons bedrijf zit. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, kan dit alleen worden gedaan als het technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke gegevens te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door het verandering van de adresregel van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.
Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie blokkeren of verwijderen

U hebt het recht op informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen bij het adres dat in de footer staat.

Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het sturen van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De websitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en uw browser worden opgeslagen.
Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-Cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij bij uw volgende bezoek uw browser herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan alleen op basis van de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of uitsluiten van cookies in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Server-Logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde Server-Logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt.

Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referral URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met een andere bron van gegevens zal niet worden gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 selectie 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier & E-Mail

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. We raden dan ook ten zeerste af gezondheidsgegevens te verzenden via het contactformulier of per e-mail.

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt).

Analyse-Tools en Reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een instrument dat ons in staat stelt om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6 selectie 1 lit. b DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website, de gebruikerservaring als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, geknipt voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de beheerder van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor geëigende instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen als u op hiervoor bestemde link klikt. Er wordt een “Opt-out-cookie” ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Button klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:

Contractdataverwerking

Wij hebben een contract gesloten met Google voor de contractdataverwerking en hebben de strenge regels van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van rente gerelateerde advertenties door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen vanuit de weergave-instellingen van uw Google Account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gecreëerde doelgroepen gekoppeld worden aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interesse gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geverifieerde gebruiker-IDs die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen voor apparaatoverschrijdende advertenties te definiëren en te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door het uitschakelen van gepersonaliseerde reclame in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6 selectie 1 lit. a DSGVO). Voor gegevensverzamelingen die niet met uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of zich tegen samenvoeging hebt verzet), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6 selectie 1 lit. b DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een belang heeft bij anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de Privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Google Conversion Tracking Cookie te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

“Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6 selectie 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Bij reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6 selectie 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het Privacyverklaring van Google vindt u op:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
en
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Ads / Pixel

Op deze website gebruiken wij de Facebook Pixel van Facebook, een social media netwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De op deze pagina geïmplementeerde code kan het gedrag evalueren van bezoekers die deze website hebben bereikt via een Facebook-advertentie. Dit kan worden gebruikt om Facebook-advertenties te verbeteren en deze gegevens worden door Facebook verzameld en opgeslagen. De verzamelde gegevens zijn niet zichtbaar voor ons, maar kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Er worden ook cookies geplaatst door het gebruik van de Facebook Pixel code.

Door gebruik te maken van de Facebook-pixel wordt het bezoek aan deze website doorgegeven aan Facebook, zodat bezoekers geschikte advertenties op Facebook te zien krijgen. Als u een Facebook-account hebt en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan deze website gekoppeld aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Om te weten hoe de Facebook pixel wordt gebruikt voor advertentiecampagnes, bezoek https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

U kunt uw Facebook-advertentie-instellingen wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen als u bent aangemeld bij Facebook. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot op gebruik gebaseerde online reclame beheren op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Daar kunt u veel providers tegelijk in- of uitschakelen, of voorkeuren instellen voor afzonderlijke providers.

Voor meer informatie over het gegevensbeleid van Facebook, bezoek https://www.facebook.com/policy.php.

Een Facebook Pixel inschakelen/uitschakelen:

Nieuwsbrief, Plugins & Tools

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt abonneren, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarvan wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het nieuwsbriefregistratieformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6 selectie 1 lit. a DSGVO). U kunt op elk moment uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de al uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te abonneren worden door ons opgeslagen, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na het afmelden verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

YouTube

Onze website maakt gebruik van Plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Als u één van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers gemaakt. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een mooie presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 selectie 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie de Privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van Plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.

Als u één van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een Vimeo plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo servers. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Vimeo ontvangt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet ingelogd bent bij Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het Privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om lettertypen uniform te presenteren. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser het gewenste lettertype in uw Browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 selectie 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een mooie weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6 selectie 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu