fbpx

Haaruitval door medicijnen

Haarverlies en een dunner wordende haardos kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan haaruitval worden veroorzaakt door een erfelijke bepaling, ijzergebrek, een hoge mate van stress en een hormoonhuishouding die niet in balans is. Haaruitval door medicijnen komt daarnaast ook regelmatig voor. Het is een vorm van haarverlies die vaak tijdelijk van aard is.

Haaruitval door medicijnen?
Haaruitval door medicijnen?
Is er altijd sprake van haaruitval door medicijnen?

Lang niet alle geneesmiddelengroepen hebben bijwerkingen die zich uiten als haaruitval. Haaruitval door medicijnen is vaak moeilijk aan te tonen, omdat er niet altijd direct een verband te leggen is. De sterkste aanwijzing heeft u op het moment dat de haaruitval stopt als u het medicijn niet meer gebruikt. Begint u daarna opnieuw het medicijn te nemen en uw haaruitval komt terug, dan kan het verband worden aangetoond. Omdat u vaak nu eenmaal niet zonder een bepaald medicijn kunt, is het mogelijk om aan uw behandelend arts een alternatief geneesmiddel te vragen. Haaruitval door medicijnen komt regelmatig voor in de volgende groepen geneesmiddelen:

 • Bloeddruk verlagende medicijnen en antistollingsmiddelen.
 • Maagzuurremmers en ontstekingsremmende geneesmiddelen.
 • Medicijnen bij depressie en psychose.
 • Cholesterolverlagende medicijnen.

Haaruitval door medicijnen bij chemotherapie komt nog altijd vaak voor. Tegenwoordig is het soms mogelijk om haarverlies te verminderen of te voorkomen. U kunt aan uw behandelend oncoloog vragen om meer informatie hierover. Tijdens de chemotherapie kan uw hoofd onder andere gekoeld worden met een kap die kou afgeeft. De kou zorgt ervoor dat uw bloedvaten vernauwen en de activiteit van de haarwortels tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor worden ze in mindere mate beschadigd door de chemotherapie, waardoor de haaruitval kan worden beperkt.

Hoe veroorzaken medicijnen haaruitval?

Uw arts heeft u medicijnen voorgeschreven om een onderliggend (lichamelijk)probleem te verbeteren. Vervolgens wordt u ongewild geconfronteerd met haarverlies. Hoe is het mogelijk dat een geneesmiddel deze bijwerking heeft? Geneesmiddelen die mogelijk haaruitval veroorzaken, brengen het groeiproces van een haar vaak in een versnelling. Hierdoor blijft deze minder lang in de hoofdhuid aanwezig. Haaruitval door medicijnen laat vaak ook niet al het haar uitvallen, maar heeft een patroon dat zich verspreidt over het hoofd. Dit resulteert in een optisch minder dichte haardos.
Geneesmiddelen die gebruikt worden bij chemotherapie behandelingen, veroorzaken haaruitval op een andere wijze. De haren worden in de eerste groeifase beschadigd, waardoor deze snel uitvallen. Sommige patiënten zijn binnen een aantal dagen volledig kaal. Niet alle middelen die bij chemotherapie worden gebruikt, veroorzaken haaruitval. Dan zijn er daarnaast de geneesmiddelen die ingezet worden tegen depressies en psychoses. Het komt regelmatig voor dat deze medicijnen in meer of mindere mate haaruitval lijken te veroorzaken. Depressies gaan echter vaak samen met stress. Stress kan op lange termijn haaruitval met zich meebrengen. Het is daarom ook moeilijk om te bepalen of de haaruitval wordt veroorzaakt door het geneesmiddel of door de onderliggende stressfactor.

Wat kunt u doen aan haaruitval door medicijnen?

Het is moeilijk om haaruitval door medicijnen aan te tonen. Als u medicijnen gebruikt waarvan u het vermoeden heeft dat deze haaruitval veroorzaken, ga dan naar uw arts. Het is immers mogelijk dat uw haaruitval niet veroorzaakt wordt door medicijnen. Het is belangrijk om niet zonder uw arts te hebben geraadpleegd met voorgeschreven medicatie te stoppen. Praat erover met uw specialist, wellicht is er een alternatief medicijn voorhanden, waarbij u geen of minder last heeft van haaruitval. Belangrijk om te weten is dat haaruitval door medicijnen niet permanent is. Na het stoppen met het gebruik keert de haargroei uit zichzelf, na enkele maanden, terug. Heeft u veel last van haaruitval door medicijnen? Het is dan in de meeste gevallen niet aan te raden om gebruik te maken van zogenaamde haargroeimiddelen zoals minoxidil of finasteride. Deze middelen werken tegen een andere vorm van haaruitval.
Zoekt u informatie over haaruitval door medicijnen? Veel verschillende factoren dragen bij aan de aandoening waarvoor de medische term alopecia is. Artsen en specialisten verwijzen naar haaruitval als bijwerking van medicijnen, maar ook stress, een tekort aan voedingsstoffen en genetica zijn van invloed op een gezonde haargroei. Haaruitval door medicijnen test soms de beharing op elk deel van het lichaam aan. De mate en duur van het haarverlies zijn afhankelijk van de medicatie en de gebruikte dosering. Medische behandelingen zoals chemotherapie bij kanker zijn de bekendste oorzaak van haaruitval door geneesmiddelen. Haaruitval is echter een bijwerking van een veel groter aantal medicijnen.

Kenmerken van haaruitval door medicijnen

Diverse medicatie en geneesmiddelen dragen bij aan haaruitval. Haaruitval wordt in een groot aantal bijsluiters vermeld als mogelijke bijwerking. De effecten van door geneesmiddelen veroorzaakt haarverlies treden vaak binnen 3 maanden, nadat u met het gebruik bent begonnen op. Dit met uitzondering van medische cocktails gebruikt bij chemotherapie. Hierbij verloopt het haarverlies veel sneller, abrupter en extremer. Wanneer u haaruitval ervaart door medicijngebruik, ziet u de haardos uitdunnen. Uitval is soms duidelijk zichtbaar op de bovenkant van de hoofdhuid. Andere tekenen van haarverlies zijn een merkbare toename van de dagelijkse hoeveelheid haren die uitvallen. Dit ziet u terug in een kam of borstel, op uw hoofdkussen en/of in het doucheputje.

Geneesmiddelen die haaruitval veroorzaken

Verschillende geneesmiddelen veroorzaken op hun eigen manier haarverlies. Er zijn medicijnen die de haren in de telogene of rustfase beïnvloeden, terwijl andere middelen de haren in de anagene of groeifase aantasten. Het merendeel van de medicijnen met haaruitval als bijwerking veroorzaakt telogeen, of plotseling haarverlies. Geneesmiddelen die hiermee in verband gebracht worden zijn onder andere:

 • Amfetaminen.
 • ACE-remmers en Bètablokkers.
 • Antidepressiva en anti-epileptica.
 • Anticonceptiepillen.
 • Bloedverdunners met heparine en warfarine.
 • Cholesterolmedicijnen .
 • Geneesmiddelen voor schildklierproblemen.
 • Hormoontherapie.
 • Medicijnen voor de ziekte van Parkinson.
 • Naproxen en andere NSAID’s.
Anagene haaruitval door geneesmiddelen

Naast plotseling haarverlies zijn er ook medische behandelingen en geneesmiddelen die haaruitval in de anagene fase veroorzaken. Het meest bekende voorbeeld zijn geneesmiddelen die bij chemotherapie gebruikt worden. Deze vorm van haaruitval begint binnen 2 tot 5 weken na het starten van de behandeling of het gebruiken van de medicijnen. Mensen die dezelfde geneesmiddelen krijgen en die dezelfde behandeling ondergaan, hebben niet per se dezelfde ervaring met haarverlies. Andere medicijnen die dezelfde vorm van haarverlies als bijwerking kunnen hebben, bevatten ingrediënten zoals:

 • Arseen.
 • Bismut.
 • Boorzuur.
 • Thallium.

Een veelgebruikt medicijn, op basis van colchicine om jicht te behandelen, veroorzaakt soms haaruitval.

Onderzoek haaruitval door geneesmiddelen

Veel mensen gebruiken dagelijks medicijnen zonder dat ze daar enige bijwerking van ervaren. Bij een vermoeden van haaruitval door geneesmiddelen, moet de oorzaak onderzocht worden. Heeft u nieuwe medicijnen voorgeschreven gekregen of bent u overgestapt op een generiek geneesmiddel en vermoedt u alopecia door dit middel? Vroege tekenen van plotseling haarverlies zijn:

 • Een grote hoeveelheid haren op uw hoofdkussen.
 • eer haren dan normaal in uw kam of borstel.
 • MEen toename van haarverlies tijdens het douchen.

Als u bij een arts komt, zal deze uw medische geschiedenis met u doornemen en aandachtig kijken naar de geneesmiddelen die u gebruikt. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan diverse factoren:

 • (Nieuwe) medicijnen, inclusief supplementen die u gebruikt.
 • Veranderingen of aanpassingen in de dosering.
 • Actuele gezondheid en voedingsgewoonte.
 • Recente ziektes of operaties.
 • Familiegeschiedenis met haaruitval.
Testen om haaruitval te diagnosticeren

Om de diagnose te vereenvoudigen past een arts diverse pijnloze testen toe om de exacte oorzaak van haarverlies vast te stellen. De meest eenvoudige is de trektest, waarbij de arts een streng van 40 tot 60 haren vastpakt en daar voorzichtig aan trekt. Valt 10% of meer uit, dan wijst dat mogelijk op overmatig haarverlies. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het grondig bekijken van de hoofdhuid en het controleren op ontstekingen, schilfering en roodheid. Eventueel neemt een arts een huidbiopsie om zo meer duidelijkheid te krijgen. Tot slot wordt regelmatig bloedonderzoek aangevraagd om ernstige aandoeningen uit te sluiten en te controleren of er wellicht hormonale problemen aan de basis van het haarverlies liggen.

Tijdelijk of blijvend haarverlies

Het goede nieuws is dat haaruitval door geneesmiddelen dikwijls tijdelijk is. Als het lichaam gewend is aan de medicatie, herstelt de haargroei zich vak na een paar maanden. Datzelfde geldt als u stopt met het gebruik van de medicijnen die haarverlies veroorzaken. Let wel dat u nooit zomaar op eigen houtje stopt met het innemen van voorgeschreven geneesmiddelen. Overleg dit altijd eerst met de arts. Deze gaat na en controleert of er geen andere oorzaak is voor het haarverlies. Alternatieve behandelopties worden besproken, zodat u indien nodig overschakelt op andere geneesmiddelen. Zodra u stopt met het innemen van de haaruitval veroorzakende medicatie duurt het ruim 6 maanden duren, voordat het haarverlies stopt. Na een paar maanden begint nieuwe haargroei zich te ontwikkelen. Het duurt soms langer dan een jaar, voordat een haardos volledig is herstelt.

Versnelling van erfelijke haaruitval

Niet in alle gevallen is het haarverlies tijdelijk. Wanneer u voor de invloed van de medicatie al bekend was met erfelijk haarverlies, brengen de medicijnen dit soms in een stroomversnelling. Het haar valt sneller en eerder uit, zonder dat alle uitgevallen vervangen worden door nieuwe. Houd daarom de dagelijkse hoeveelheid haren die u verliest in het oog. Snelle behandeling van alopecia androgenetica is nodig om volledige kaalheid te voorkomen.

Oorzaak haarverlies thuis testen

Haarverlies is vervelend en iets waar u graag zo snel mogelijk een oplossing voor zoekt. Onder andere het Haaronderzoekscentrum heeft thuistesten, waarmee u bloedwaarden en DNA onderzoekt op de oorzaken van haarverlies. De testen bestelt u online en bevatten een uitgebreide, duidelijk leesbare gebruikshandleiding. Het afnemen van het testmateriaal gaat op eenvoudige, pijnloze manier. Na het verzamelen van de testmonsters verpakt u het materiaal op de aangegeven manier en stuurt u het terug naar het Haaronderzoekscentrum. Binnen een paar weken ontvangt u de onderzoeksresultaten. Met de uitslag kunt u zelfstandig of in overleg met uw huisarts of specialist zoeken naar een geschikte behandeling. Bij het ontvangen van een positieve DNA haaruitval test, wil dat niet zeggen dat u in de toekomst ook echt met haarverlies te maken krijgt.

Haaruitval door medicijnen FAQ – Veelgestelde vragen

1. Kan haaruitval door medicijnen veroorzaakt worden?
Ja, er zijn verschillende soorten geneesmiddelen of medicijnen die haaruitval als bijwerking kunnen hebben. Het is echter niet altijd even makkelijk om het verband tussen haarverlies en het gebruik van medicatie te leggen. Als uw klachten afnemen, nadat u stopt met het gebruik van een geneesmiddel, en zich opnieuw uiten als u het medicijn weer gebruikt, kan dit duiden op haaruitval door medicatie. Uw arts kan in dat geval soms een alternatief geneesmiddel voorschrijven.

2. Veroorzaken alle medicijnen haaruitval?
Nee, absoluut niet. Geneesmiddelen groepen waarbij haaruitval regelmatig wordt gemeld zijn onder meer medicatie gebruikt bij chemotherapie, bloeddrukverlagers, medicatie voor depressies en psychoses, antistollingsmiddelen, anti-epileptica, maagzuurremmers en ontstekingsremmende pijnstillers.

3. Krijgt iedereen te maken met haaruitval bij het gebruik van een bepaald medicijn?
Nee, dat er melding is gemaakt van een bijwerking wil niet automatisch zeggen dat iedereen hiermee te maken krijgt. Op het moment dat u een geneesmiddel voorgeschreven krijgt, kunt u zelf in de gaten houden of er bij u sprake is van bijwerkingen.

4. Hoe wordt haaruitval door medicijnen veroorzaakt?
Haaruitval door medicijnen wordt vaak veroorzaakt, doordat het geneesmiddel het haargroeiproces in een versnelling brengt. De haren vallen niet direct uit, u ziet dit pas nadat u het middel zo’n twee tot vier maanden heeft gebruikt. Vaak is er sprake van diffuse, verspreide haaruitval en niet zozeer van echt kalende plekken. Uw haar wordt dus dunner. Combinaties van geneesmiddelen die gebruikt worden bij chemotherapie hebben op een andere manier invloed op de haargroei. Ze beschadigen de haarzakjes, waardoor een snelle haaruitval ontstaat.

5. Wat kan ik doen bij haaruitval door medicijnen?
Als u te maken heeft met haaruitval die volgens uw vermoeden wordt veroorzaakt door een geneesmiddel dat u recent bent gaan gebruiken, is het zaak om met uw arts te overleggen. Deze kan bekijken of het haarverlies inderdaad door het medicijn komt en u eventueel een alternatieve variant voorschrijven. Beslis nooit uit eigen beweging en zonder overleg met een arts om te stoppen met een medicijn.

6. Is haaruitval door medicijnen tijdelijk?
Ja, in de meeste gevallen is de haaruitval tijdelijk van aard. Als het gebruik gestopt wordt, herstelt de haargroei zich doorgaans binnen enkele maanden.
7. Kan ik een haargroeimiddel gebruiken om het haarverlies door medicijnen te voorkomen?

Effectief bewezen haargroeimiddelen zijn vooral effectief bij haarverlies dat wordt veroorzaakt door Alopecia androgenetica, erfelijke kaalheid. Wanneer uw haarverlies een bijwerking is van geneesmiddelen gebruik, hebben haargroeimiddelen weinig tot geen effect.

8. Kan haarverlies door chemotherapie voorkomen worden?
Als uw hoofdhuid gedurende de chemotherapiesessie gekoeld wordt met een speciale kap, kan haaruitval soms voorkomen worden. Door de kou die vrijkomt, wordt de activiteit van de haarzakjes verminderd. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor beschadiging door de chemotherapie en kan haaruitval voorkomen worden. Niet elke chemokuur is hiervoor geschikt. Een behandelend oncoloog kan u meer vertellen over de mogelijkheden in uw situatie.

9. Wordt mijn hoofd helemaal kaal door medicijngebruik?
Haarverlies door onder meer chemotherapie verloopt vaak in een snel tempo. Uw haar zal volledig of grotendeels uitvallen. Bij andere groepen geneesmiddelen is er eerder sprake van een diffuus haaruitval patroon. Het haar wordt verspreid over de hoofdhuid dunner.

10. Ik heb recent een nieuw medicijn gekregen en nu valt mijn haar opvallend meer uit dan normaal. Kan ik stoppen met dit medicijn?
Als u het vermoeden heeft dat een bepaald geneesmiddel verantwoordelijk is voor de toename van haaruitval, is er niets zo aantrekkelijk om het middel aan de kant te schuiven. Toch wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met uw arts. De kans is aanwezig dat het haarverlies een andere oorzaak heeft. Bovendien kan het abrupt stoppen met een geneesmiddel behoorlijke gevolgen hebben.

11. Hoe kan ik mijn haar het beste verzorgen als ik last heb van haaruitval door medicijngebruik?
Kies voor milde, verzorgende haarverzorgingsproducten. Wees terughoudend met het gebruik van stylingapparatuur die het haar kunnen beschadigen. Kwetsbaar haar heeft behoefte aan een voorzichtige, zachthandige behandeling.

12. Hoe kan ik het haarverlies verbergen?
Haaruitval door medicijngebruik is vrijwel altijd tijdelijk van aard, tenzij u de medicatie moet blijven gebruiken. U kunt overwegen om uw dunner wordende haardos te verbergen door een haarwerk te dragen. Haarwerken kunnen volledig op uw wens en natuurlijke haarkleur worden aangepast. Tegenwoordig zijn er ook diverse mutsjes en sjaaltjes verkrijgbaar om haaruitval te camoufleren. Daarnaast is soms een haartransplantatie, mesotherapie tegen haaruitval of micro haar pigmentatie ook een geschikte oplossing.

13. Heeft een haarwerk geen negatieve invloed op mijn dunne haardos?
Nee, u kunt normaal gesproken een haarwerk dragen zonder dat u zich zorgen hoef te maken over uw eigen haar. De haarwerken zijn luchtdoorlatend, waardoor uw hoofdhuid normaal kan ademen.

14. Wanneer herstelt mijn haargroei zich?
Afhankelijk van het soort en type geneesmiddel dat het haarverlies heeft veroorzaakt, verschilt dit ook sterk per persoon. Het kan maanden tot soms jaren duren voordat de haargroei zich volledig heeft hersteld. In sommige gevallen herstelt de haargroei zich zelfs helemaal niet meer.

15. Ik gebruik een nieuw medicijn en mijn haar valt meer uit dan normaal. Moet ik hier melding van maken?
Ja, neem contact op met de voorschrijvend arts als u vermoedt dat de haaruitval veroorzaakt wordt door het geneesmiddel. De arts kan de oorzaak van het haarverlies vaststellen. Blijkt dat het medicijn de veroorzaker is, dan kan eventueel een alternatief middel worden voorgeschreven.

16. Is haaruitval door medicijnen iets wat vaak voorkomt?
Haaruitval wordt bij diverse geneesmiddelen als mogelijke bijwerking in de bijsluiter vermeld. Toch is het niet zo dat iedereen die zo’n middel gebruikt ook effectief haarverlies ervaart. Het zijn bijwerkingen als hoofdpijn, buikpijn en spierpijn die veel vaker gemeld worden. Niet iedereen gaat met een vermoeden van bijwerkingen naar de voorschrijvend arts. Dit is iets wat echter wel aangemoedigd wordt.

17. Klopt het dat bloedverdunners haaruitval kunnen veroorzaken?
Ja, bloedverdunners kunnen onder meer haaruitval als bijwerking hebben. Haaruitval is echter een bijwerking die zelden voorkomt en vooraf is niet te voorspellen of u hier als gebruiker mee te maken zult krijgen. Ervaart u aanhoudend haarverlies nadat u met een bloedverdunner bent begonnen, maak hiervan dan melding bij de arts.

18. Verandert mijn haarkleur door medicijnen?
Bepaalde stoffen die in medicijnen aanwezig zijn kunnen van invloed zijn op uw natuurlijke haarkleur. Meestal is verandering van de kleur tijdelijk.

Gratis en vrijblijvend een consult inplannen voor een behandeling tegen haaruitval?

Wilt u naar aanleiding van de tekst over ‘haaruitval door medicijnen’ een consult inplannen voor een haartransplantatie of andere behandeling tegen haaruitval? Bespreek met ons uw situatie en vertel over uw wensen en verwachtingen tijdens het consult. We bespreken met u graag de mogelijkheden. Vul hiervoor het contactformulier in, bel naar 0495 – 54 78 48 of mail voor een consult naar consult@acuramedischcentrum.nl.

 • Gratis eerste consult
 • Altijd in ervaren handen
 • Uw zorg is onze zorg
 • Professioneel en eerlijk advies
 • Haarstichting-keurmerk
Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Acura Medisch Centrum locatie Weert

Vraag?

  Voornaam, Naam*

  Mail*

  Telefoonnummer*

  Behandeling

  Bericht*

  Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor contact. Ik zou kennis kunnen nemen van het privacybeleid.
  De toestemming is op elk moment herroepbaar met ingang voor de toekomst. Stuur me een kort mailtje naar mij. Lees het privacybeleid voor meer informatie.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

  Menu